SAAB LOGOSAAB Home SAAB SlužbySAAB SlužbySAAB Služby SAAB prodej SAAB kontakt
 

Nejdůležitější informace provozu a údržbě autoklimatizace

Jak poznat,že klimatizace ve Vašem automobilu potřebuje pozornost?Stačí sledovat chování při jejím provozu.Při zapnuté klimatizaci, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 25 stupňů Celsia,by se teplota vzduchu z výdechů ventilace auta měla pohybovat okolo 5-10 stupňů Celsia a kompresor by se při volnoběžných otáčkách u většiny vozů neměl vypínat.Stejně tak jakýkoliv hluk vycházející z kompresoru může naznačovat problém.Také by z Vaší klimatizace neměl být cítit žádný nepříjemný pach.Včasná návštěva u odborníka je v těchto případech namístě.

Naše služby:

Zjištění závad chladícího okruhu klimatizace
- kontrola tlaku chladiva v okruhu
- základní prověření funkce
- aplikace detekčních látek
- zjištění místa úniku z okruhu klimatizace

Standartní plnění okruhu klimatizace
- kontrola tlaku chladiva v okruhu
- kontrola funkce kompresoru a ovladačů
- odsátí případného zbytku chladiva
- vyvakuování celého okruhu
- kontrola těsnostit
- doplnění oleje do okruhu
- aplikace UV barviva do okruhu
- plnění novým chladivem
- kontrola správné funkce a teploty

časová náročnost cca 60 min.


Dezinfekce klimatizace

dezinfekce klimatizace
výměna pylového filtru

časová náročnost cca 45 min.


Častým problémem, který je spojen s provozem autoklimatizace, bývá zápach, který lze čas od času cítit.Nejintenzivnější bývá v okamžiku, kdy se po krátké době vracíte do auta, kterým jste přijeli se zapnutou klimatizací.Zápach způsobují bakterie a plísně, které se množí na vnitřním výměníku klimatizace (tzn. výparníku), protože jde o nejchladnější a nejvlhčí místo v interiéru vozidla.Proto je velmi vhodné provádět tzv.dezinfekci klimatizace, která zničí bakterie a plísně a odstraní zápach.Dezinfekci klimatizace se doporučuje provádět dvakrát ročně, vždy před a po sezóně používání klimatizace.A to i v případě, že zápach necítíte.Problém růstu bakterií ve výparnících je všeobecný a postihuje všechny používané klimatizační okruhy, nejen ty v automobilech.Důsledkem zanedbání dezinfekce autoklimatizace je kašel, podráždění, pálení v krku pálení očí atd.Toto pociťují obzvlášť osoby trpící alergiemi.Nepodceňujte proto pravidelnou údržbu!

Další poskytované služby v oboru autoklimatizací:

- detekce úniku chladiva v okruhu klimatizace
- odstranění úniků z okruhu klimatizace, kontrola těsnosti kruhu
- výměny veškerých dílů klimatizačního okruhu(výparníky, kondenzátory, kompresory, hadice, těsnění....)
- zjišťování a opravy závad elektroinstalace v okruhu klimatizace a celého systému ventilace
- takové zkoušky jednotlivých částí okruhu
- diagnostika a opravy automatických klimatizací (ovládání climatronic atd.)

Mezi nejčastější závady klimatizací v automobilech patří úniky chladícího média z okruhu klimatizace.Vzhledem k zátěži, kterou běžný provoz pro klimatizaci znamená(vibrace, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací) je nemožné vyrobit okruh zcela těsný a k drobným únikům chladiva vždy dochází.Je to přibližně 30 procent hmotnosti chladiva za rok.Další významnou kategoriií poruch jsou závady kompresorů,u nichž dochází k opotřebení vlivem tření.Nesprávné množství nebo viskozita speciálního oleje toto opotebení urychluje.Při výměně jakékoliv součásti chladícího okruhu je nezbytné doplnit výrobcem předepsané množství oleje.Při nedodržení těchto informací může následně dojít k poškození kompresoru.Jestliže klimatizace v autě nechladí nebo se její účinnost snižuje během několika dnů či týdnů po naplnění, s největší pravděpodobností uniká chladící médium z okruhu.V tomto případě je nezbytné nejdříve zjistit přesné místo úniku média z klimatizace, tento únik zastavit a až poté, co bude okruh utěsněn, může být naplněn chladícím médiem.

 
VIKING CARS s.r.o. 2012 - Všechna práva vyhrazena - www.saab.com - designed by The XXL!
Home | Služby | Prodej | Kontakt